?VOCALOID?????????

Miku???? Rin??? Kaito??? Meiko???? Luka??? Gakupo?????????????????????????????